EMEVİLER

EMEVİLER

 • Muaviye tepkileri ve karışıklıkları önledikten sonra devleti güçlendirmeye yöneldi.
 • Muaviye döneminde İstanbul ilk kez müslümanlar tarafından kuşatıldı.
 • Ölümünden sonra oğlu Yezit'in başa geçmesini bildirdi. Böylelikle halifelik babadan-oğula geçen bir saltanat haline dönüştü. (Bu yüzden Emevilerle birlikte halifeliğin niteliğinin kaybettiği kabul edilir.)
 • Yezit'in halifeliğine tepki göstermek için Hz. Ali'nin oğlu Hüseyin ve taraftarları yola çıktılarsa da Kerbela denilen yerde susuzluğa mahkum edilerek, ölüme terk edildiler. (Kerbela olayı İslam aleminde tepkiyle karşılandı. Bu andan itibaren Şii ve Sünni mezhepleri kesinleşti.)
 • Fas ve Cezayir ele geçirilerek Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı.
 • Velit zamanında İspanya fethedildi.
 • İspanya'da Fransa'ya geçerek İslam ilerleyişi sağlamak istemişlerse de Puvatya Savaşı'nda Franklar tarafından durduruldular. Bu savaş Batıdaki ilerleyişinin son noktasıdır.
 • I. Abdülmelik zamanında Arapça resmi dil ilan edilerek, ilk islam parası basıldı.
 • İslam mimarisi ilk kez bu dönemde Bizans'la boy ölçüşecek duruma geldi.

Yıkılma Nedenleri:

 • Arap soyuna aşırı bağlılıkları ve Arap üstünlüğünü savunmaları
 • Arap olmayan müslümanlara mevali (köle) diyerek Cizye ve Haraç vergilerini toplamaları
 • Kerbela katliamının etkileri,
 • Hz. Muhammedin soyuna karşı kötü davranmaları
 • Genişleyen topraklarla birlikte merkezi otoritenin bozulması. (Fetih hareketine çok önem vermişler ve İspanya da Emevi devletinin yıkılmasından sonra bile varlık sürdürecek olan Endülüs Emevi devletini kurmuşlardır.)
 • Abbasoğulları ve Hz. Ali taraftarlarının gizli çalışmaları.
 • Horasanlı Ebü Müslüman çıkardığı bir ayaklanması sonucu 750'de yıkıldılar.