Abbasiler

Ormiston Pound

  • Emevilerin Arap üstünlüğüne son vererek İslam birliğini savundular.
  • Fetihlerden çok bilime önem verdiler. Bağdat şehri bilim merkezi haline geldi.
  • İlk medreseler kuruldu. Cebirle uğraşıldı. 1° meridyen boyu ölçüldü.
  • Orta Asya hakimiyeti için Çinlilerle mücadele edildi. Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen Türklerden (Karluk Türkleri) yardım alındı.
  • Türklerin Askeri güçlerinden faydalandılar. Onları Bizans saldırılarına karşı sınırlara yerleştirdiler. Diyarbakır'dan Tarsus'a kadar olan yerlerine Avasım illeri denir. En parlak dönemleri Harun Reşit zamanıdır. Oğullarından Mutasım zamanında Türkler için Samerra kentini kurdular.
  • Zayıflamaya başladıkları dönemde topraklarında Tavaif-i mülkler kuruldu. (Samanoğulları, Büveyhoğulları, İdrisoğulları, Tulunoğulları, Akşitler) Bunlardan Tulunoğulları ve Akşitlerin kurucuları Türk halkı Araptır.
  • İlk ikta örneği de Abbasiler de görülmüştür.
  • Moğolların Ön Asya'yı işgali sonucunda 1258'de tamamen yıkılmışlardır.