Newsfeeds Categories View

GÖKTÜRK DEVLETİ

Göktürk Devleti (I. Göktürk Kağanlığı)

 

  • Hun devletinin parçalanmasından sonra Orta Asya da Türkler Avar egemenliğine geçti.
  • 552 de Avar egemenliğine son vererek Göktürk devletini kurdular.
  • Kurucusu Bumin Han dır.
  • Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir. (Bu yönü T.C. ile ortaktır.)
  • Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldıktan sonra önce Batı daha sonra Doğu Göktürkleri Çin egemenliğine girdi.
  • Kutluk başkanlığında kurtuluş mücadelesi vererek, Çin egemenliğinden kurtuldular ve İkinci Göktürk kağanlığını kurdular.

 

Kutluk Devleti (II. Göktürk)

  • Kurucusu Kutluk Han'dır.
  • En önemli kalıntıları Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilen Orhun Anıtları'dır.

==> Orhun Anıtlarının Özelliği
==> Türk Tarihinin ilk yazılı edebi belgeleridir.
==> Yazıcısı Yuluğ Tigüı ilk tarihçisi ve edebiyatçısıdır.
==> Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
==> Türk ve töre kavramlarından sıkça bahsedilerek Türk halkına geçmişten ders alabilmesi için ibret verici olaylar yazılmıştır.

 

  • Bilge Han'dan sonra Karluk, Basmil, Uygur birleşerek bu devleti yıktılar.

 GÖKTÜRK DEVLETİ HARİTASI

 

KUTLUK DEVLETİ HARİTASI