Osmanlı ve Yunanistan İlişkisi

YUNAN TARİHÇİ DİMİTRİ KİTSIKİS  DİYOR Kİ; 
"BİZİ ANADOLUYA İNGİLİZLER ÇIKARTTI , MUSTAFA KEMAL DİYE BİR KAHRAMAN ÜRETİP, ONUNLA TÜRKİYENİN YÜZÜNÜ BATIYA ÇEVİRMEK İSTEDİLER"
İngilizlerin gayesi hilafeti kaldırmektı. Bunun için çok uğraştılar. Hatta Abdülhamid.e yapılan suikaste İng.Frnsız parmağı var. Türkiye hilafeti kaldırmadıkça Lozan.ı imzalamadılar. Hilafet kalktı, Türkiye Arap toraklarının işgalinde İngilizlere karışmıyacak dediler ve karışmadı. Bakınız bunun ispatını nasıl yazıyorlar ; 31 Mart tertipçilerinden  İng.lerin desteklediği Filozof Rıza Tevfik , Padişah sürgüne gönderildikten sonra İngiliz Konsolosluğuna gider ve şok olur. O güne kadar kendisini yere göğe koymayan konsolos çok soğuk davranır ve kovmaktan beter muamele görür. Sebebini sorar ve şu cevabı alır (Türkiye By.Elç.Lord Nikilsin)den ; Rıza Tevfik Bey, Rıza Tevfik Bey, Biz İng.ler Hindistanda İslam Ülkelerini elimizin altına almak için milyarlarca altın harcadık, ama başaramadık.  Halbuki Abdülhamid Han her yıl Mekkeye bir örtü, bir hafız ve bir kuran.ı kerim gönderiyor, tüm İslam Alemini elinde tutuyor. Biz Avpada beslediğimiz Jön Türklerden Hilafetin gücünü kırmamızı istedik, siz ise kendi arzularınız doğrultusunda Sultan  Abdülhamid.i  sürgüne gönderdiniz ama Hilafet hala devam ediyor. İşte siz jön Türklere soğukluğumuz bundandır der. Filozof Rıza Tevfik hatasını anlar ama iş işten geçmiş, padişah sürgüne gitmiş ve yerine üç paşalar geçmiş (Enver, Talat, Cemal) her tarafta darağacı kurulmuş halk sindirilmiş. İşte İngilizler İttihatcılara yaptıramadığı Hilafetin kaldırılmasını  10 Sene sonra Mustafa Kemal.e yaptırdılar ve Lozanı imzaladılar. Lozana giden İsmet Paşanın koynunda 5 Milyon Kilometre kare toprak tapusu vardı. Dönüşünde bir milyon kare toprakla döndü. Etrafında dolaşan Yahudi Hahambaşı Haim Nahum  bir tilki kurnazlığı ile tüm osmanlıyı İngiliz Fransızlara kaptırdı. Osmanlıyı bize yıktırdılar.